Close

Tappa 1 - Oslo - Fosnavåg. Dist. 557km. Dur. 10h 10min. 59.9139°N, 10.7522°E / 62.3414°N, 5.6311°E

Tappa 2 - Fosnavåg - Trondheim. Dist. 465km. Dur. 9h 44min. 62.3414°N, 5.6311°E / 63.4305°N, 10.3951°E

Tappa 3 - Trondheim - Brønnøysund. Dist. 436km. Dur. 7h 30min. 63.4305°N, 10.3951°E / 65.4736°N, 12.2077°E

Tappa 4 - Brønnøysund - Glomfjord. Dist. 309km. Dur. 8h 05min. 65.4736°N, 12.2077°E / 66.8166°N, 13.9440°E

Tappa 5 - Glomfjord - Lofoten. Dist. 337km. Dur. 7h 20min. 66.8166°N, 13.9440°E / 66.3404°N, 14.1285°E

Tappa 6 - Lofoten - Malangen. Dist. 451km. Dur. 7h 32min. 68.3404°N, 14.1285°E / 69.3509°N, 18.7110°E

Tappa 7 - Malangen - Alta. Dist. 398km. Dur. 6h 36min. 69.3509°N, 18.7110°E / 69.9550°N, 23.3279°E

Tappa 8 - Alta - Nordkapp. Dist. 473km. Dur. 7h 23min. 69.9550°N, 23.3279°E / 71.1695°N, 25.7832°E

Scroll